Onboarding & Outplacement zaměstnanců

Onboarding

Začátky mohou být těžké. Ale nemusí. Při dobře nastaveném onboardingu je celý proces náboru zaměstnanců završen snadným vplutím do týmu a rychlým přizpůsobením firemní kultuře. Onboarding pomáhá zaměstnancům i firmě. Zaměstnanec získává možnost rychle se zorientovat ve firemním prostředí. Firma získává možnost rychleji vidět první pracovní výsledky.

Citlivý outplacement a přechod na novou kariéru

Stejně jako firmám vzniká potřeba náboru nových zaměstnanců, může se stát i opak, a totiž nutnost propouštět. Reorganizace, snižování počtu zaměstnaneckých míst, změna místa a rozsahu pracovních pozic… důvody mohou být různé. Pro zaměstnance to však znamená totéž – hledat novou práci.

Outplacement je způsob, jak zaměstnanci poskytnout cenný dárek na rozloučenou, a přitom posilovat kredibilitu firmy. Firma, která se o zaměstnance stará i ve chvíli propouštění, si totiž posiluje své jméno na trhu. Zároveň se pomocí citlivého outplacementu zvyšuje důvěra u těch, kteří ve firmě zůstávají. A v neposlední řadě také snižuje riziko soudních sporů s odcházejícími zaměstnanci.

Jaké nabízíme formy outplacementu?

 • Programy outplacementu pro exekutivní management
 • Programy hromadného outplacementu
 • Školení osobního brandingu
 • Kariérní a “soft skills“ školení
 • Psychometrické testování a zpětná vazba

Rozvoj obchodníků

Existuje mnoho typů školení zaměřených na rozvoj prodejních dovedností a právě obchodníkům je poskytováno největší množství školení. Často se ale stává, že společnosti nedokážou vybudovat silnou prodejní identitu kvůli přílišnému zaměření na procesy a technické detaily, na které je většina kurzů zaměřena.

V Arthur Hunt se zaměřujeme na hlubší vrstvy prodejních operací. Pomáháme vytvořit základ prodejní identity a poskytujeme zaměstnancům možnost pracovat cíleněji a autentičtěji. Rozvoj obchodníků tak jde ruku v ruce s rozvojem manažerů.

Jak to děláme?

 • Školení emoční inteligence při prodeji
 • Školení orientace na zákazníka
 • Školení o proaktivním řešení problémů
 • Týmový koučink
 • Školení o MBTI sebehodnocení a MBTI hodnocení zákazníků

Audit efektivity prodejního personálu

Výkonnost prodejců lze snadno prokázat čísly o prodeji, ale příčiny těchto výsledků jsou často neznámé.

Abyste mohli dosáhnout lepších výsledků, pomůžeme vám tím, že prozkoumáme efektivitu prodejního personálu prostřednictvím kvalitativní analýzy pracovních kroků. Lze také ukázat, v jakých bodech se postupy společnosti liší od osvědčených korporátních postupů nebo mezinárodních kritérií.

Jak to děláme?

 • Pozorování a analýza na pracovišti
 • Analýza založená na rozhovorech

Efektivní strategie výběrového řízení prodejců

Nabízíme profesionální školení pro kolegy z personálního oddělení, abychom jim pomohli osvojit si proces, teorie a nástroje pro výběr těch nejtalentovanějších pracovníků. Tím se zvyšuje efektivita výběrového řízení a posiluje se firemní mentalita zaměstnanců.

Co obsahuje HR školení?

 • Školení technik pohovorů
 • Školení vedení Assessment center
 • Audit výběrového řízení
 • Výroba pracovních materiálů pro Assesment centra
 • Stínové školení náborářů

  Buďte v obraze a přihlaste se k odběru novinek z oboru