Rozvoj manažerů a vedoucích zaměstnanců

Rozvoj středních manažerů

Pozice středního manažera je náročná. Střední manažeři totiž často hledají rovnováhu mezi vlivem vyššího vedení a motivací kolegů, kterým delegují strategické úkoly. Svou roli zde hraje samotná osobnost manažera.

Velkou část úspěchu však přináší konkrétní manažerské dovednosti a také manažerský styl vedení.

Jak pomáháme rozvoji středních manažerů?

 • Školení v oblasti řízení lidí (delegování, motivace, inspirativní vedení)
 • Školení v oblasti řízení změn / Change Management
 • Školení projektového řízení
 • Seminář k hodnocení výkonu pracovníků
 • Školení emoční inteligence
 • Rozvojové centrum
 • 360° hodnocení
 • Koučování & Mentoring

Rozvoj vrcholových manažerů

Výzvy, kterým vrcholoví manažeři čelí, jsou především strategické a souvisí s řízením podniku. Jsou složitější a vyžadují vyjednávání na vysoké úrovni se všemi zúčastněnými stranami.

V Artur Hunt poskytujeme vrcholovým manažerům nový pohled na řešení strategických problémů, a to zejména formou workshopů a koučovacích sezení. Zároveň také poskytujeme konstruktivní zpětnou vazbu. 

Jak pomáháme rozvoji vrcholových manažerů?

 • Školení vedení zaměstnanců
 • Školení veřejného vystupování / řečnické dovednosti
 • 360° hodnocení
 • Výkonný koučink
 • Koučink managementu
 • Hodnocení vedení
 • Workshop pro mentory
 • Týmový koučink (akční učení)

Budování manažerského týmu

Budovat tým je potřeba nejen pod vedením konkrétních manažerů, ale i mezi manažery navzájem. Občas je potřeba se manažersky zastoupit a vzhledem k tomu, že každý manažer reprezentuje jinou oblast, cíle a tým, může docházet ke střetu zájmů. Vzájemná spolupráce mezi manažery tak může být náročná a bez schopnosti spolupráce a patřičných soft skills se to neobejde.

V Artur Hunt Group jsme proto vyvinuli metody, které rozvíjí spolupráci mezi vedoucími týmů. Stavíme přitom na sdílení společných zkušeností a rozvoji sebeuvědomění vedoucích pracovníků.

Jak posilujeme manažerskou spolupráci?

 • Workshop zaměřený na organizační kulturu
 • Týmový koučink (akční učení)
 • Školení o spolupráci založené na MBTI hodnocení osobnosti
 • Školení založené na rolích v Belbinově týmu
 • Průzkum firemní sítě (s externím partnerem)
 • Školení v terénu (s externím partnerem)
 • Výcvik vedení s pomocí koní (s externím partnerem)

Integrace nových manažerů

Onboarding je důležitým završením celého výběrového řízení na manažerskou pozici. V rámci Executive Search a Headhunting dokážeme zajistit vhodného kandidáta, avšak i ten nejlepší manažer potřebuje mít do firmy dveře skutečně otevřené.

Jak pomáhámes integrací nových manažerů?

 • Podpora a koučink při efektivním onboardingu
 • Týmový koučink
 • Teambuilding pro manažera a jeho tým

  Buďte v obraze a přihlaste se k odběru novinek z oboru