Koučink & Psychodiagnostika

Individuální koučink a kariérní poradenství

Je prokázáno, že lidé, kterým se ve firmě věnuje pozornost, podávají lepší výkon. Mezinárodní studie ICF navíc ukázala, že konkrétně koučink vede ke zvýšení sebevědomí, komunikačních dovedností a také samotného pracovního výkonu. Návratnost koučinku lze očekávat jako 3,44 násobek investic.

Na rozdíl od mentoringu je koučink více orientovaný na samotného jedince. Kouč pomáhá zaměstnanci v jeho osobním rozvoji, pomáhá mu rozvíjet jeho schopnosti a posilovat sebevědomí. Díky tomu může svých pracovních cílů lépe dosahovat, či je dokonce převyšovat.

Naši koučové jsou podnikoví psychologové. Používáme přístup zaměřený na cíl a kombinujeme je s dalšími metodami, jako je např. Gestalt koučink.

Jaké formy koučinku můžete zvolit?

  • Koučování výkonného managementu / manažerský koučink
  • Individuální koučování / koučink osobního rozvoje
  • Kariérní poradenství

    Buďte v obraze a přihlaste se k odběru novinek z oboru